Tecni3 es dedica al cuidado i manteniment dels arbres i palmeres tant en entorns urbans, forastals o residencials.

Els serveis que oferim són:

- Poda i tala d'arbres i palmeres, 

- Evaluació de risc en arbrat i palmeres, 

- Valoració d'arbrat i palmeres, 

- Informes tècnics,

- Tractaments fitosanitaris i fungicida, 

- Manteniment de jardins. 

Francesc Boix inicia la seva trajectoria en el món de la arboricultura l'any 2000. Des de llavors s'ha dedicat al cuidado d'arbres i palmeres. Membre soci de la Asociació Espanyola d'Arboricultura (AEA) i International Society of Arboriculture (ISA).

                          

Algunes fundacions, ajuntaments i empreses pels que s'ha treballat són: